Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for februar 11th, 2009

Ein IPA-ressurs

Rasmus Rimestad har laga ein treningsressurs for IPA (konsonantar). Om ein registrerer seg, kan ein også lage sine eigne IPA-tabellar. Klikk her.

Read Full Post »