Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for april 21st, 2009

Faks fungerer

På jobb har me ein skrivar som òg er faks. Kvar morgon ligg det noko nytt og meiningslaust der. Til dømes reklame for datamaskiner som jobben same kva ikkje kan kjøpe, fordi slikt skal kjøpast inn via dataavdelinga og dei som me har avtale med. Eller noko anna som jobben korkje er målgruppe for eller har interesse av eller i det heile teke kan kjøpe frå den kjelda. At desse firmaa bruker vårt papir til slikt, er ikkje anna enn frekt.

Her om dagen kom det ein reklame for «Fax Broadcasting». «Har du et salgbart produkt eller tjeneste?» spør reklamen, presiserer at det berre kostar 25 øre pr. faks, og legg til med feite typar på skråstilt, svart bakgrunn: «Faks fungerer!»

Eg hengde faksen opp på oppslagstavla og skreiv over: Spam fungerer.

Read Full Post »