Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for mars 2010

Eg vil ha vørterøl

For nokre veker sidan skjedde det som ikkje skulle skje: Ringnes fann pils på vørterølflaskene sine, og trekte heile sulamitten tilbake. Det kom til og med avisoppslag om ei som hadde drukke vørterøl gjennom svangerskapen, og som no var redd for at ho kanskje kunne ha fått i seg pils i staden. Det vart vørterølturke, og på butikken her skifta dei ut vørterølflaskene med Munkholm i hyllene sine, som om det liksom gjekk ut på det same. Hah!

Mang ein student har teke meg på fersken med ein brun flasketut i munnen når dei kjem til kontoret mitt, og meir enn éin gong har eg presisert at den store samlinga med upanta flakser som har hopa seg opp i bokhylla, levde eit alkoholfritt liv også før flaskene vart tømde. Ved eit høve fekk eg også betalt for eit kurs i form av ei kasse vørterøl. Dei olympiske ringane på etiketten er det næraste eg kjem å få ei sportsånd over meg i dagleglivet, men sunt er det, og etiketten kan love: «Gir kraft i kroppen». På Hansa-etiketten som eg har eit forhold til frå sørlegare breiddegrader (Sunnmøre), er det til og med bilete av ein veldig sprek mann. Så kom ikkje her og sei at eg ikkje har eit forhold til slikt som er sunt.

Eg har drukke vørterøl sidan eg var bitteliten (takk til pappa for å ha introdusert meg for dette fantastiske produktet), og skal nok klare å oppdage det dersom det er noko anna på flaska, anten det er det eine eller det andre som ikkje er vørterøl, så eg prøvde meg då eg forstod på kassaguten på butikken at vørterølflaskene var stabla bort på lageret: «Kan eg få lov til å kjøpe vørterøl dersom eg kjøper på eige ansvar?» spurde eg, og visste med meg sjølv at eg er så i stand til også å lukte skilnaden på vørterøl og ikkje-vørterøl at eg kan sende flaska vidare til kona dersom det luktar feil. Men nei, eg fekk ikkje lov til å kjøpe vørterølflakser på eige ansvar. Store mannen. Snart førti.

Så var me på ein liten tur i køyretyet, og oppdaga tilfeldigvis at ein annan butikk litt lenger nede mot fjorden faktisk hadde massevis av vørterølflasker ute i lokalet sitt. «Hurra!» sa eg, kjøpte nokre flasker, men nokre dagar seinare hadde sanneleg dei òg skaffa seg store mengder Munkholm.

Også Hansa produserer vørterøl, men Hansa er ikkje store i her i Trondheim, så eg sende av garde ein kjapp e-post ned til dei med spørsmål om eventuelle utsalsstader for vørterøl her i området. Like kjapt gjekk det til at eg aldri fekk noko svar frå dei. Det har no gått tre veker sidan eg spurde, og Hansa, om dei sel vørterøl i Trondheim, har gått glipp av mange Jardar-kroner.

Korleis går det med den vørterølsaka til Ringnes, då? Eg byrjar å verte tyrst. Nemleg. Så det har eg også skrive til Ringes no, og dei har svart at dei byrja å distribuere vørterøl igjen allereie for to veker sidan. To veker sidan? Ja, to veker sidan.

Og eg skulle akkurat til å sende ein SMS til Judith om dette då eg fekk ein MMS frå henne med bilete av nokre brune flasker som ho hadde funne på butikken. Og endeleg har eg noko godt å drikke igjen.

Hyggjeleg MMS frå Judith.

Read Full Post »

Sjukehuskart

Tenk deg at du har eit ærend på St. Olavs hospital, kanskje skal du vitje ein pasient, kanskje er du ute i eige ærend. Kanskje er du gamal og svaksynt og har ikkje særleg peiling på datatekniske saker, men du har datamaskin, og veit å navigere på nettet. I alle fall treng du å vite kvar du skal gå, ikkje nøyaktig på centimeteren, men sånn omtrent på tjuemeteren. Det held sikkert også å få vite kva for eit bygg du skal til, og kvar dette bygget ligg. Framgangsmåten er slik:

Gå til heimesida til sjukehuset, klikk på lenkja til kartsida deira, og klikk deretter på «Kartbok over sykehusområdet på Øya». Denne kartboklenkja er ikkje ei vanleg nettside men ei MHTML-fil, som er er eit arkivformat for nedlasta nettsider. Filsuffikset er .mht. Om du ikkje har Internet Explorer (t.d. om du har Mac eller Linux, eller ein Windows med ein annan nettlesar), så vil klikket ditt på lenkja, om du tilfeldigvis har Opera (som eigentleg har MHTML-støtte), føre deg til ei side som tilsynelatande inneheld eit kart over luftromet over ein sjø høgt oppe på fjellet i 13-tida på ein skyfri dag i juli:

Har du ein annan nettlesar, risikerer du å laste ned MHTML-fila frå http://www.stolav.no. Om dette skjer i Safari, risikerer du no at fila vert oppfatta som ei e-postfil, og at Safari under nedlastinga legg til suffikset .eml. Men opnar du denne eml-fila i e-postlesaren din, t.d. Mail, får du berre ein like blå bakgrunn med ei melding om at du må aktivere JavaScript, installere Adobe Flash Player og ta omstart på nettlesaren din, sjølv om du hittil har klart deg fint ute på nettet, også i flashmyra. Og det er heller ikkje sikkert du har lyst på slikt i e-postlesaren.

Rett nok ser du ikkje naudsynleg denne meldinga før du har klikka på «last inn bilder», ettersom «meldingen inneholder bilder som ikke er lastet inn». Meldinga over om at du må installere Flash Player, er nemleg ikkje tekst i MHTML-fila, det er ei png-fil som er vedlegg i MHTML-fila som vart lasta ned frå nettsida til sjukehuset.

Fjernar du .eml-suffikset for å få det originale .mht-suffikset på fila, og opnar denne fila i Mail no, så ser du berre ein tom e-post med ei vedlagd fil som heiter det same som den fila som du nettopp opna i Mail, nemleg «Karthefte for St_ Olav, Universitetssykehuset i Trondheim.mht».

Dobbelklikkar du direkte på fila for å opne henne i det programmet som er best eigna til å opne MHTML-filer, så er det Microsoft Internet Explorer som gjeld. Har du ikkje Microsoft Internet Explorer, t.d. om du har Mac, kan du vere viss på at fila vert attkjend nettopp som eit MHTML-dokument, og då er det Microsoft Word som melder seg som det eigna programmet å opne fila i.

Dobbelklikk på fila, Word startar, Word prøver å opne fila, Word nektar å opne fila fordi ho ikkje er ei gyldig arkivfil.

I staden kan du med fordel opne den nedlasta fila i eit tekstredigeringsprogram som TextEdit. Fila er formatert som ei e-postmelding, og byrjar slik:

From: <Lagret av Windows Internet Explorer 8>
Subject: Karthefte for St. Olav, Universitetssykehuset i Trondheim
Date: Thu, 21 Jan 2010 10:27:20 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
type=»text/html»;
boundary=»—-=_NextPart_000_0000_01CA9A84.501CB660″
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028

This is a multi-part message in MIME format.

——=_NextPart_000_0000_01CA9A84.501CB660
Content-Type: text/html;
charset=»iso-8859-1″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://www.uniflip.com/online-magazines/3/12096/34433/pub/index.html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC «-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN»>
<!–
Copyright – this website and the content, text, pictures and coding is =
owned by UniFlip A/S – any whole or partly violation will be followed =
persuaded by court of law!

«This website» som UniFlip meiner å ha opphavsrett på, er altså noko som står i ei fil som du har lasta ned direkte frå http://www.stolav.no. Men dette er altså ei arkivfil som eigentleg ikkje har noko med http://www.stolav.no å gjere. Ikkje vert forvirra.

Legg no merke til uniflip-nettadressa ved «Content-Location». Kopier denne og lim inn i nettlesaren din. Då kjem du til ein flash-framvisar for pdf-filer, og pdf-fila som du no kan bla i, inneheld massevis av detaljkart over sjukehusområdet, heilt ned til einskildrom. Her kan du finne ut kva for nokre spesifikke rom på ein viss korridor som har senger der du finn nyrepasientar eller endokrinologipasientar, nøyaktig kva som er operasjonssal for nevrokirurgi, at denne ligg vest for operasjonssalen for øyre, nase, hals og kjeve, at dagkirurgien held til rett austanfor dette igjen, og at oppvakningssalen ligg vegg i vegg mot søraust. Ja, om du har bestemt deg for å leggjast inn på akutten og få biletdiagnostikk av thorax, så finn du dette òg.

Fila er dermed heile 76 sider lang. Men om du leiter etter ein bestemt stad på sjukehuset, så finst det eit søkjefelt, der du kan skrive inn søkjeord (t.d. namnet på avdelinga der pasienten ligg) og få ut ei liste over alle dei sidene som du etter tur kan prøve deg fram på. Om du synest at dette er tungvint, så kan du klikke på «Last ned PDF» nedst i framvisaren, slik at du kan opne sjølve PDF-fila i eit dertil eigna program.

Så slik gjer ein det dersom ein vil at folk skal finne fram: På nettsida til sjukehuset legg ein ut ei lenkje til ei arkivfil som ein lastar ned og opnar i TextEdit for å finne ei lenkje til ein annan nettstad som inneheld noko flash-greier som viser fram ei detaljert oversikt over alle store og små rom på sjukehuset, systematisk samla i ei 76 sider lang pdf-fil, som flash-framvisaren gjev deg tilbod om å laste ned.

Er det no eg skal seie «å, så kult»?

Å, så kult.

Eventuelt kan ein google og finne ei to år gamal pdf-fil som på éi A4-side og utan Flash fortel kvar alt ligg (eller i alle fall kvar det låg i 2008). Men det er klart, dette er jo ikkje akkurat ein særleg barokk måte å gjere det på.

Read Full Post »

Notar og sure tonar

Her om dagen tok eg turen innom heimesida til Reinhard Mey, og fann ut at han har lagt ut notane sine, med besifring og det heile. Men tydelegvis ikkje rubbel og bit, for eg finn ikkje klassikarar som «Über den Wolken» og «Ich möchte wie Orpheus singen».

Eg tok likevel hintet, notar er lasta ned, sordinen er på plass, og folk i grannelaget kan framleis fylgje uforstyrra med på det der idrottsstemnet på sportskanalen NRK1. Nei forresten, stemnet er visst slutt, ja, for i dag høyrde eg at dei hadde byrja på nedteljinga til ei balltevling i Sør-Afrika staden. Ja då. Eg måtte berre seie det. Sparke litt (ha ha).

Men det er i alle fall kult at det finst notar å laste ned. Hadde eg endå vore kompetent til å framføre dei utan høveleg demping, så. På det instrumentet eg gnikka på i gamle dagar, laga eg meg ein noko meir avrunda stol slik at vinkelen mellom strengene vart større. Det var rein symptombehandling, men eg trur det berga høyrsla til dei rundt meg.

Read Full Post »