Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for august 9th, 2010

Førtiårskrisa

Då eg fylte førti, vart eg åtvara mot motorsyklar, raske bilar og andre pubertale uttrykk for det som heiter førtiårskrise.

Det har korkje vorte motorsykkel eller raske bilar i min andre pubertet. Pøh. Ikkje eingong i førtiårskrisa klarer eg å vere A4.

Eg fekk kviser.

Read Full Post »