Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for august 12th, 2010

eLånekassa

I desse dagar er det terminforfall igjen for tilbakebetaling til Lånekassa, terminvarselet kom i posten for ei stund sidan. No skal eg vedgå at eg ikkje kan hugse korleis det var denne gongen, men ved førre forfall for tre månader sidan inneheldt terminvarselet ei påminning om at eg kan få meg eFaktura. Ja, om eg ville velje eFaktura, så skulle eg sleppe varslingsgebyret på 35 kroner pr. kvartal, og eg kunne til og med vinne ein mini-PC.

Lånekassa har altså forfall kvar tredje månad, men løna mi kjem tolv gonger i året. Då er det sjølvsagt enklare å betale tredjedelen av terminbeløpet kvar månad enn å ta unna så og så mykje den eine og den andre månaden, for så å passe på at det dermed er nok på kontoen til å betale terminbeløpet når den tredje månaden kjem. Å betale kvar månad er enkelt nok, det er berre å bruke kontonummeret til Lånekassa og det konstante KID-nummeret. Oppskrifta står også på nettsidene til Lånekassa:

Slik betaler du hver måned
Del terminbeløpet i tre, og pass på at hele summen er betalt innen fristen.

Eksempel
Du kan for eksempel betale regningen for november med en tredjedel i september, en tredjedel i oktober og en tredjedel før betalingsfristen i november. Bruk alltid KID-nummer når du betaler. KID-nummeret er det samme hver gang.

Men så var det dette med eFaktura då. Akkurat mini-PC klarer eg meg utan. Det er sikkert Windows på han òg. No er det flere grunnar til at eg ikkje bruker eFaktura på desse terminbeløpa (lett å gløyme å godkjenne, og å betale inn ekstra vert ikkje så veldig mykje lettare), men i prinsippet byr det meg ikkje imot å få litt meir automatikk i trekket – dersom det framleis er mogeleg å betale kvar månad.

Og det er mogeleg. På den same nettsida fortel Lånekassa:

Velg eFaktura – spar penger
Velger du eFaktura slipper du varslingsgebyret på 35 kroner per forfall. Du kan bruke eFaktura selv om du betaler hver måned. Du kan endre beløpet og betalingsdato som står på eFakturaen du får i nettbanken din. Har du allerede betalt inn nok til å dekke terminbeløpet, kan du slette eFakturaen.

Med andre ord: Med eFaktura kan eg framleis betale kvar månad som før ved hjelp av manuelt utfylte innbetalingar, men i tillegg må eg passe på å endre eller slette den eFakturaen som kjem like før terminforfall, og sjå til at det reduserte beløpet stemmer overeins med det eg har betalt dei to månadene før.

Då synest eg trass alt at det er greiare å få ein papirfaktura som ei påminning om kva terminbeløpet er for tida, utan å måtte slette eller justere noko attpå. På papirfakturaen står det også kor mykje restgjeld eg har og kva renta er, og så kan eg leggje inn nokre ekstra hundrelappar om eg vil, når eg fyrst er i gang.

Og gebyret på 35 kroner? På mine papirfakturaer står det ein fin sum på null kroner i gebyr. Eg er nemleg så heldig å liggje litt føre med innbetalingane, slik at terminbeløpet allereie er fullt innbetalt når papirfakturaen vert skriven ut ei tid før forfall. Då vert Lånekassa gebyrfri, sjølv om eg ikkje har eFaktura:

Dersom terminbeløpet er registrert når vi skriver ut varsel, vil vi ikke belaste deg dette gebyret, selv om du får terminvarselet i posten. Så lenge varselet (giroen) er til «frivillig» bruk, skal du ikke ha gebyr.

Read Full Post »