Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for september 30th, 2012

Turrfisk

eit turrfiskstykkeTurrfisk er flott,
turrfisk er godt,
turrfisk er nydeleg, smeikjande rått!
Turrfisk er sunt,
turrfisk gjer stunt,
turrfisk gjeng dansande, hoppande rundt!

Gjeve då Gud
fisk utan hud,
fisk som er turr og litt hard i sitt skrud,
slik at me kan
få oss ein sann
turrfisk å leggja mot mennesektann!

Jardar Eggesbø Abrahamsen © 2000


Eg hadde dette på prent i Adressa for ei tolv års tid sidan. Nokre dagar seinare låg det plutseleg ein konvolutt i postkassa, ein lesar hadde kvittert med 30 gram av favoritt-turrfisken min: ferdigbanka, skinnfri islandsk hyse, eg trur eksemplaret var frå Vestfirska harðfisksalan. I seinare tider er det hyse frå Gullfiskur som har overteke ganen min. Og dei kan levere større ting enn småpakkar, om ein spør på den rette måten.

Men ikkje for å hinte. Eg trur fru Judith vil vere glad om ikkje nokon tek det som eit hint.

Read Full Post »