Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘1. april’

På onsdag 1. april kom omsider førespurnaden. Mona på ekspedisjonen skreiv på instituttlista:

I skjæringspunktet Fagprofil 2020 og de pågående lønnsforhandlingene ønsker HF-fakultetet å foreta en foreløpig kartlegging av arbeidstokken ved institusjonen. Materialet bør imidlertid være innhentet før møtet i Fakultetsrådet førstkommende torsdag, derfor har vi som er medlemmer i Rådet, fått følgende oppdrag: Å få inn tentative data på hvor stor andel av de ansatte ved våre respektive institutter som anser seg selv som «slitere». Hvorvidt en er en sliter eller ikke, er ifølge myndighetene noe en selv må avgjøre. Jeg vil derfor be dere som anser dere som hørende til i denne kategorien, melde fra til meg, og så tar jeg med meg dataene til Fakultetsrådsmøtet på torsdag. Det er flott om dere også melder fra om hvorfor dere anser dere som slitere. Materialet vil bli behandlet konfidensielt.

Eg skal vedgå at eg ikkje følte meg heilt sikker på om dette verkeleg var ein aprilspøk. Men eg landa på at eg i alle fall ikkje treng den skisserte konfidensialiteten, så her er svaret mitt:

Hei! Eg er ein siltar. Eg vedgår at eg har silta nokså mykje det siste året, særleg i 14-tida. Siltinga mi vert som regel initiert av perifer gryving i interaret, men eg har også opplevt opptakter til sterkare posisjonar, særleg i interaksjon. Grunnen til at eg oppfattar meg som ein siltar, er nettopp at utklavet på fakultetet etterlèt seg så uhorveleg mykje fjakk. Eg håper såleis at fakultetet kan lavja utklavet på Dragvoll litt mindre på eiga hand i framtida. Særleg i 14-tida, når eg har for vane å silta sjølv.

Read Full Post »