Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘administrasjon’

Glupt

Som det er med alt anna, tek det også tid å skrive førelesingar, setje seg inn i fagstoff og vere tilgjengeleg for studentane. Heldigvis finst det faste normer for slik førebuings- og undervisningstid. Så kva gjer ein i ei tid der dei administrative ordningane for førelesarane (administrasjon er elles ein separat del av stillinga) veks seg store og sterke og staute? Jau, ein vedtek dette:

Administrasjon av egen undervisning og forskning tilhører undervisnings- og forskningsdelen av stillingen.

Og vips, så er det massevis av administrasjonsarbeid som plutseleg har vorte stappa inn i dei gode, gamle normene for førebuingstid til undervisning. Det er veldig glupt, for då kan ein til og med dokumentere og synleggjere i arbeidsplanane at ingen bruker for mykje tid på administrative oppgåver.

Read Full Post »