Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘bokstavar’

Bokstavforvirring

Det er 2009, og ein skulle tru at norske bokstavar ikkje var noko problem i eit så tvers gjennom Unicode-orientert operativsystem som Mac OS X 10.5.8.

Hah!

Gå til ein norsk nettstad i Safari. Søk etter bokstaven å. Sjå kva du finn. Prøv e, a eller å på ei side som inneheld æ. Søk eventuelt etter «vår», og få ei grammatisk openberring: Dette er jo eit verb i preteritum!

Eller gå til Mail og skriv: «Der grøßte Idiot», og bestem deg deretter for å søkje og erstatte for å endre ø til ö. Kan du gisse kva söm skjer då?

I Mail kan du ikkje søkje etter ĵ og finne j, men du kan søkje etter j og finne ĵ. Dei to bokstavane representerer lydar som er like ulike som y-en i engelsk «yes» og s-en i engelsk «pleasure», men tru ikkje at du kan søkje etter ein y og finne ein s av den grunn.

Gå til ei islandsk nettside med Safari og søk etter d, så finn du også ð. Søk etter ð og finn d. I Mail skjer det same, men der har du høve til å fjerne avhakinga for «Ignorer store/små», og dersom du no søkjer eksplisitt etter liten d eller liten ð, så finn du berre rett bokstav. Med mindre du har ein samisk đ i teksten, då. Men om du har ein samisk ŧ, så vert han ikkje rekna som ekvivalent med t, same kva du gjer.

Mitt framlegg til ny reklametekst for Mac:

Üņìĉöðê æňð 2009, ħëřè ŵé cømę! Ït’š śö čøöł! Ṡô mæñý ṇéẅ lèttërş tǫ ùsé! Mæč ØŜ Ẍ, føř tħøšȩ ẅĥø kñǒw ńȯtḩíng æbøüt ŀångűägëš. Mæðě bÿ Æppłæ!

Kva er poenget med å implementere Unicode, med éi adresse pr. teikn, når brukarprogramma blæs slike marsjar? Dette er jo som å gjere C ekvivalent med G, eller U ekvivalent med V, berre fordi dei liknar på kvarandre og tilfeldigvis har det same historiske opphavet. Men ah, i engelsk er dei jo ulike bokstavar. Då så.

Men om det endå hadde vore konsekvent. Søk etter «cool» i Safari 4.0.3 og få treff på «čøöł». Søk etter «čøöł» og få treff på «cool». Søk etter «a» eller «e» og få treff på «æ». Søk etter «Eppl» og få treff på starten på ordet «Æppłæ», søk på «Epple» og få treff på ingenting (anna enn «Epple» sjølv), og søk etter «Me» og få heller ikkje treff på starten på «Mæðě», men eit søk etter «Ma» vil hjelpe.

(No må eg skunde meg og få posta dette før Mac OS X 10.6 kjem ut på fredag. Ein veit jo aldri om dei har retta det opp der. Utan at eg ville ha vedda på det.)

Read Full Post »