Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘eniro’

Telefonkatalogen

Avisene fortalde i går at Telefonkatalogen (Gule Sider, Eniro) har offentleggjort fødselsdatoane til telefoneigarane. Men sidan det berre er dag og månad (og ikkje år, for det kan folk finne i skattelistene i staden), så treng ein ikkje noko samtykke for å kople saman telefon-, adresse- og fødselsdata på denne måten. Folk kan jo alltids logge seg på gulesider.no og fjerne fødselsdatoen sin sjølve.

Jau då. Eg ser føre meg alle åttiåringane som tek imot PIN-kode på SMS, slik at dei deretter kan registrere seg som brukar på gulesider.no, med e-postadressa si som brukarnamn, før dei loggar seg inn og endrar preferansane for oppføringa si (medrekna det automatiske samtykket til å få tilsendt spam). Ja ja.

Men som det står på registreringssida:

For å sikre identifisering og hindre misbruk av tjenesten vil vi kontrollere dine opplysninger mot Folkeregisteret.

Ja, supert. Og gulesider.no er til og med medlem i Trygg katalog. Difor legg gulesider.no vinn på å vere nettopp ein trygg katalog som ikkje kan misbrukast. Og difor kan ein opprette ein brukar (altså registrere seg) på gulesider.no berre dersom ein tastar inn korrekt fødselsdato og postnummer i tillegg til eit vilkårleg mobilnummer som registrerings-PIN-koden skal sendast til.

Eg klarte å få tilsendt PIN-koden til min mobil for ein person som ikkje er meg, og eg kunne enkelt ha oppretta brukarnamn og passord, og kunne like enkelt ha endra telefonkatalog-opplysningane for vedkomande. Takka vere dei opplysningane som gulesider.no sjølv deler ut no. Hurra for formuleringa «For å sikre identifisering og hindre misbruk av tjenesten».

For å opprette brukar må du elles krysse av på at du godtek avtalevilkåra. Så før du kan reservere deg mot det som du aldri inngjekk nokon avtale om, må du altså inngå eit kundeforhold og godta avtalevilkåra. Skal tru om du er juridisk bunden av avtalevilkår som du signerer under tvang?

Kanskje eg skal opprette ei teneste, eg òg, der folk kan unngå å verte råka av ubedne tilleggstenester dersom dei berre passar på å verte kundane mine og godta avtalevilkåra som eg sjølv definerer. Hm, kva heiter dette no igjen? Utpressing?

For å føregripe protestane frå dei som synest at denne (visstnok lovlege) «tilleggstenesta» på Telefonkatalogen er å gjere livet vel lett for identitetstjuvane, har Eniro lagt ut denne meldinga, som framleis kan lesast pr. i dag:

Kan dette misbrukes til å stjele identiteten min?
For å sikre identifisering og hindre misbruk av tjenesten vil vi kontrollere dine opplysninger mot Folkeregisteret. Å misbruke en annens identitet er for øvrig brudd på norsk lov. Identitetstyveri rammes av bl.a. ulike bestemmelser i straffeloven. Dersom du har blitt utsatt for identitetstyveri, meld ifra umiddelbart til nærmeste politikontor. Du kan få mer tips om identitetstyveri på Wikipedia. Dersom du ønsker hjelp fra Telefonkatalogen.no for å spore opp noen som har stjålet din identitet, er vi avhengig av at det foreligger en politianmeldelse, og at henvendelsen angående oppsporing kommer fra politiet.

Eg tykte dette var uklart formulert, så her kjem mi omsetjing til norsk:

Kan dette misbrukast til å stele identiteten min?
For å hindre misbruk har vi kontrollert at personopplysningane som identitetstjuvane finn om deg, er nøyaktige. Dessutan er det jo ikkje lov å misbruke identiteten til folk, så det så. Men om du likevel vil vite meir om fenomenet, kan du lese om det på Wikipedia. Og skulle nokon stele identiteten din, er det jo berre å kontakte politiet, vel. Er du dum, eller?

Men det er altså lov å gjere det som Telefonkatalogen har gjort. Og kvifor har dei gjort det? Til Dagbladet seier dei:

– Dette er en måte å skille mellom to personer med samme navn.

Eh ja. To personar med same namn skil ein mellom ved hjelp av eksakt fødselsdato, ikkje ved hjelp av adresse eller til naud alder (fødselsår). For den eksakt fødselsdatoen er noko me hugsar oftare enn me hugsar adressa.

Til VG uttaler dei:

– Det legges ut først og fremst for å berike tjenesten, ved å få frem fødselsdato blir det lettere å finne frem til riktig person. Dette er basert på innspill fra brukerne og noe de ønsker seg.

Å, då så. Kjære telefonkatalogen vår, her kjem eit innspel frå meg: Hadde det ikkje vore praktisk om me kunne få sjå kredittkortnummera til folk òg? Dei er jo så lette å gløyme. Så neste gong eg skal kjøpe noko på nett, så kan eg berre slå opp i telefonkatalogen, og treng ikkje å gå ned til lommeboka mi og hente kredittkortet mitt. Og me treng ikkje vere redde for at kredittkortopplysningane skal verte misbrukte. For telefonkatalogen har passa på at opplysningane er heilt korrekte, og dessutan er det jo uloveleg å misbruke slike opplysningar.

Read Full Post »