Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘imperativ’

Ein invitasjon

For ei tid sidan fekk eg ein invitasjon. Lukkelege meg! Eg fekk ein «invitasjon til å delta i spørreundersøkelse». Innboksen min er ikkje full nok frå før, så eg fann ut at eg kunne la denne invitasjonen liggje ei stund. Det var jo trass alt ikkje noko påbod som hadde kome ramlande inn til meg, det var berre ei høfleg innbyding.

Ei veke seinare kom neste melding: «Påminnelse, delta i spørreundersøkelse». Plutseleg stod der eit verb i ei form som eg tolka som imperativ.

Fyrst infinitiv, deretter imperativ. Kva vert det neste, skal tru?

Read Full Post »