Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘parkeringsavgift’

Parkeringsavgift

Eg las i Adressa i dag, og allereie før eg såg kven som hadde sagt det, tenkte eg at dette resonnementet er det kanskje ein politikar som har framført, og det var det:

– Det må bli slutt på gratis parkering på Universitetets område. Hvorfor skal en professor få parkere gratis på Dragvoll, når en hjelpepleier på St. Olavs Hospital må betale for å bruke bil på jobb?

Fylkesordførar Sandvik veit sjølvsagt at det ikkje berre er hjelpepleiarar som arbeider ved St. Olavs og ikkje berre professorar som held hus på Dragvoll. Dermed kunne han like gjerne sagt:

Hvorfor skal en rengjøringsassistent eller en student langt ute på landet få parkere bilen gratis på en romslig parkeringsplass ved Dragvoll, hvor det går bare en håndfull busslinjer, når en overlege må betale for å parkere bilen sin i et overfylt parkeringshus lokalisert til et av byens mest fortettede områder et halvt steinkast fra sentrum og alle byens busser?

Det vil seie, det kunne han sjølvsagt ikkje ha sagt høgt. Men det han allereie har sagt høgt, er at ein politisk viktig nok skilnad mellom Øya og Dragvoll er at på den fyrste staden finst det hjelpepleiarar, medan det på den andre staden finst professorar, og at yrkesbakgrunnen til nokre av dei som arbeider på ein stad, er relevant for parkeringsavgiftene på staden. Og noko slikt er jo interessant nok.

Eg seier med dette ikkje noko om kva eg meiner om parkeringsavgift, og eg seier heller ikkje noko om kva eg meiner om denne politikaren.

Read Full Post »