Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘pasient’

Systemet kom i mål

– Nei, dei symptoma har eg ikkje, fortel eg.
– Men kvifor er du her ? spør sjukepleiaren (eller var det ein lækjar).
– Fordi Systemet går sakte.

Observante lesarar vil ha oppdaga at eg vart sjuk i fjor haust. Det eg ikkje har skrive, er at det tok fleire veker å få lækjartime, deretter tok det tre månader å verte henvist, så stod eg i kø for å få lov til å stå i kø for ei undersøking. Neste undersøking skulle eg eigentleg til fire veker seinare, men dette vart åtte veker, og då eg kom dit, vart eg flytta til ein annan kø, no på tre månader, som vart litt meir. Tolv og ein halv månad etter at eg vart sjuk, kom Systemet i mål i dag. På denne tida har eg også vorte litt klokare på korleis Systemet klarer å overhalde fristane sine: det er berre å nullstille ventetida, det.

All ære til dei som tok seg av meg i dag. Om nokon av dykk les dette, så vit at eg aldri før har følt meg i så trygge hender, sjølv om situasjonen var noko ukomfortabel. Og også fastlækjaren skal ha skryt.

Etterverknadene etter dagens undersøking er både upraktiske og steikje smertelege, men diagnosen er triveleg, etterverknadene kjem til å gå over, og om eg no berre er i form til å gå på jobb resten av veka (det eg), så er alt perfekt.

Read Full Post »

Sjuk

Eg er sjuk for tida, og har vore det ei stund. Det eg har lært så langt i denne perioden, er at det er viktig å lese seg opp på det medisinske fagfeltet, og dessutan at ein må unngå å berre vere «snill pasient» som blindt godtek alt som helsepersonell seier eller gjer (eit råd eg fekk frå ein sjukepleiar, forresten).

Det finst til dømes situasjonar der ein ikkje berre skal godta rådet frå lækjarvakta om at det er nok å ete ei blanding av ibux og paracet. Og det finst situasjonar der ein ikkje skal godta at resepsjonen på lækjarkontoret på grunnlag av negativ urinprøve sender pasienten heim med smertar og utan lækjarkonsultasjon, for sidan å be pasienten om å vente nokre dagar til for å sjå om plagene som då har vakse i tre–fire veker, kanskje går over før helga. Men eg har også lært at den mest effektive måten å få stilt diagnose på i slike tilfelle, er å bruke Google og deretter føreslå diagnosen for lækjaren.

Kven veit, hadde eg fått rett hjelp i tide, ville eg kanskje ikkje ha vore sjuk i dag. Men det er det ingen som kan vite no, for aktuelle undersøkingar har ikkje vorte gjorde.

Stor takk til fru Judith, som gjer alt for å lette kvardagen for meg. Og til studentane mine, som er fleksible med planlegginga av semesteret.

Read Full Post »

Tuuuuut

Unnskyld, gode herre i bilen bak oss. Unnskyld at me forseinka deg då me stogga utanfor parkeringsplassen i staden for å køyre inn på plassen, med ein kant som ville ha vore til plage for pasienten i passasjersetet dersom bilen skulle over noko slikt. Dette burde pasienten ha tenkt på.

Unnskyld at pasienten brukte fleirfaldige sekund på å krype ut. Der stod jo du bakom med fløyta di og hadde det travelt med å få parkert og få deg heim til viktige gjeremål.

Det var plass til å køyre forbi oss, men dette måtte du sleppe, og du slapp det. Huff, me skulle ha behandla deg med respekt, dette fortente du ikkje. På vegner av pasienten og oss alle: Unnskyld.

Read Full Post »