Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘spørjeundersøking’

For eit par veker sidan fortalde eg om invitasjonen til ei undersøking som utvikla seg til å verte ein ordre om å vere med på undersøkinga, og eg spurde til slutt om kva det neste vert.

Det neste vart ein «URGENT REQUEST fra pro-rektor for undervisning», formidla via min direkte overordna, og eg gav etter for presset. Såleis har eg no fylt ut ei undersøking der eg som førtiåring m.a. måtte bestemme meg for om eg er i aldersgruppa 30–40 eller 40–50. Det valet var lett.

Eg fekk også ta stilling til om eg bruker eit bestemt elektronisk verkty til å «legge ut og vurdere oppgaver». Eg bruker det til å leggje ut oppgåver, men synest det for vurderinga sin del er mykje meir praktisk å gjere det i eit tekstbehandlingsprogram. Så er svaret på spørsmålet ja eller nei?

Men no skal eg ikkje skrive meir om dette.

Read Full Post »

Ein invitasjon

For ei tid sidan fekk eg ein invitasjon. Lukkelege meg! Eg fekk ein «invitasjon til å delta i spørreundersøkelse». Innboksen min er ikkje full nok frå før, så eg fann ut at eg kunne la denne invitasjonen liggje ei stund. Det var jo trass alt ikkje noko påbod som hadde kome ramlande inn til meg, det var berre ei høfleg innbyding.

Ei veke seinare kom neste melding: «Påminnelse, delta i spørreundersøkelse». Plutseleg stod der eit verb i ei form som eg tolka som imperativ.

Fyrst infinitiv, deretter imperativ. Kva vert det neste, skal tru?

Read Full Post »