Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Posts Tagged ‘tidsregistrering’

Ikkje tull

For nokre dagar sidan nemnde eg ein spøk om at det skulle innførast stemplingsur. Ein spøk, ja, for alle veit, skreiv eg, at det ville vere håplaust å stemple seg inn og ut kvar gong ein opnar ei språkbok eller skriv ned ein idé. Slikt skjer jo heile døgeret.

Her om dagen ser eg i Universitetsavisa at spøken var realistisk nok, rett nok meir i retning av skjemakonseptet enn i retning av eit konkret stemplingsur: Rektor fortel at tidsregistrering for vitskapleg tilsette kan verte vanskeleg å unngå. Samstundes har departementet bestemt at det som Arbeidsmiljølova seier om arbeidstid og overtid og sånt, ikkje gjeld oss.

Ja ja, men om lovparagrafane om arbeidstid ikkje gjeld oss, så kan me jo i alle fall få eit skjema eller liknande for tidsregistrering å fylle ut, då.

Read Full Post »